Seriózní firma

Tlaková injektáž

Výhody tlakové injektáže oproti fumigaci, thermosanaci, bežným nátěrům:

Trvalá ochrana ošetřeného dřeva. Chemikálie se pod tlakem napouští do vnitřku dřeva, kterou nezničí nepříznivé vlivy.


Nevýhody:

Pomalý účinek na aktivní larvy uvnitř dřeva. Někdy může trvat i dva roky, než dojde k celkovému vyhubení škůdce.

Postup tlakové injektáže

Dřevěná část se v rozmezí min. 20 a max. 33 centimetrů od sebe, navrtává speciálním šnekovým vrtákem. Následně se do připraveného otvoru vtluče injektor o zvoleném rozměru. Injektor v dřevní hmotě zůstane. V něktrých případech je nutné odstranit ořezáním, napadenou vrchní vrstvu dřeva. Poté se plnícím zařízením značky MABI, tlakuje chemie do vnitřních částí dřeva. Následuje nástřik všech dřevěných částí v prostoru. Ošetřený prostor je po aplikaci nepřístupný. Vstup do prostorů, je možný až druhý den.