Themosanace - tepelné ošetření,  je prohřátí materiálnu na určitou teplotu.

Horký vzduch v prostoru je v rozsahu 70 až 80°C

Použití 8 ks teplotních čidel

 

Termosanace krovů - cenu není možné předem určit, rozhodující je velikost prostoru a složitost provedení

Prohřátí materiálu je prováděno na teplotu 56°C a více, dle potřeby.

V certifikované komoře se provádí ošetření nábytku.

V  tepelné komoře max 72°C - elektronická regulace dle potřeby. Možnost až 10 měřících míst

Touto metodou je možné likvidovat i dřevomorku domácí

Likvidace červotoče v nábytku

Ošetření v komoře stojí okolo 4. tis Kč

Ošetření krovu začíná na částce 30. tis Kč