Hubení Rusu domácího (švábovitý hmyz)

Žlutohnědý hmyz velikosti až do 2,5cm. Samička nosí 2 až 4 týdny v průměru až 40 vajíček. Vývoj rusa trvá mezi 30 až 90 dny, v závislosti na podmínkách ve kterých žije. V současné době nejčastější metoda hubení rusů je použití speciálních gelů, který má mnohem delší účinnost než postřik. V některých případech totiž není možné aplikovat postřik v takové míře, aby byl výsledek dezinsekce úspěšný. Např. domácí zvířata, malé děti, nemocní lidé, potraviny, el. rozvody. Velké rozdíly v aplikaci jsou pokud se jedná o ošetření více jednotek nebo individuální zásahy. Ke zjištění přítomnosti rusů se často používají různé lepové lapače.