Stránka se upravuje

Šváb - rus

Obecný popis Rus domácí:

Žlutohnědý hmyz velikosti až do 2,5cm. Samička nosí 2 až 4 týdny ootéku, v které je do 35 vajíček. Ootéku samička rusa odkládá po líhnutí. Vývoj rusa trvá mezi 30 až 90 dny, v závislosti na podmínkách ve kterých žije. Množství potravy, optimální teploty. Doba života okolo 6ti měsíců. Oproti švábu se dokáže pohybovat po kolmém hladkém povrchu.


Kde ho hledat:

Rusa většinou zaregistrujeme až poté co běhá v nočních hodinách po kuchyňské lince. Přes den se schovává v různých úkrytech jako jsou škvíry, mezery, rozbité dlaždičky, panty u skříněk, atd. Ve skříňkách je často viditelný rusí trus v podobě mleté kávy. U většího zamoření jsou hnízda rusů běžně viditelná přes den. V rozích místností, poličkami na zdech. Některé restaurační zařízení jsou přímo zamořeny přítomností rusů.

Jak se hubí rus domácí:

Při ojedinělém výskytu zpočátku postačují různé běžně dostupné prostředky na hmyz: reid, biotoll, atd. Ale pokud vidíme rusa pravidelně, nemá cenu stále kupovat běžné prostředky a vyplatí se kontaktovat deratizační firmu. V současné době nejčastější metoda hubení rusů je použití speciálních gelů, který má mnohem delší účinnost než postřik. V některých případech totiž není možné aplikovat postřik v takové míře, aby byl výsledek dezinsekce na rusa úspěšný. Např. domácí zvířata, malé děti, nemocní lidé, potraviny, el. rozvody. Požerový gel na rusa domácího a švába je bez zápachu. Aplikuje se speciálním pistolovým aplikátorem. Gel je určen pouze na švábovitý hmyz, na jiné druhy hmyzu neučinkuje. Ošetření proti rusu domácímu se většinou provádí v celém objektu ( celá stupačka, domy s více bytovými jednotkami ) Některé ddd firmy odrazují nájemníky od pokládky gelu ( když se ošetřuje celý dům ) Z důvodu, že jim gel přiláká rusy z jiných bytových jednotek. Jedná se o nesmysl. Je to pouze o lenosti a nekvalitním provedení služeb, z důvodu častějšího provádění ošetření a většího zisku. Rovněž aplikace maximálně 5ti kapek gelu na celý byt je nedostatečná.

Aplikují se dva druhy gelu: S pomalým a rychlým účinkem. V obytných domech se většinou používají gely s účinkem pomalým. K úhynu rusa dochází do 24 hodin po pozření. V současné době používáme 3 druhy požerového gelu.

Vhodná je kombinace gelu a speciálního postřiku, který obsahuje potravní atraktant. Většinou postačuje jedna aplikace. ( Tento druh postřiku již není v prodeji )

Velké rozdíly v aplikaci jsou pokud se jedná o ošetření více jednotek nebo individuální zásahy. U individuálních zásahů se zpravidla používá kombinace postřiku s gelem. Používají se dezinsekční postřiky s repelentním účinkem nebo s potravním atraktantem, který rusy naopak přitahuje. ( dle podmínek, množství bytů, atd ) Při aplikaci postřikem se musí dávat pozor na kontaminaci ploch a potravin použitým insekticidem. Ošetřené plochy je poté nutné dobře očistit a omýt.

Různé lepové lapače jsou pouze jako doplněk pro zjištění přítomnosti rusa, nebo trvalý monitoring výskytu hmyzu.

Objednání likvidace rusů, švábů, můžete na tel: 731 118 508, 223 015 172

Cena ošetření: 2000,-Kč - individuální ošetření pouze jedné bytové jednotky

Cena ošetření 400,-Kč/ bytová jednotka - při objednání min. 10b.

Do 10ti bytů - 500,-Kč/ byt.


Čím se rus živí:

,, Máme uklizeno, žádné potraviny a přitom tu rusové stále jsou, čím se živí?

Rus nepotřebuje abyste nechávali na kuchyňské lince jakékoliv potraviny. Stačí jim drobky spadlé za linku, mastnota na digestoři, atd. Vždy si něco najdou. Konzumují skoro všechny druhy potravin, ale i papír a kůži. Postačuje jim i jejich vlastní trus. V některých případech lezou v nočních hodinách po spících lidech a živí se výměšky z nosu, očí, uší.

Čím rus škodí:

Především jsou šiřiteli patogenů různých infekčních onemocnění: salmonela, tyfus, paratyfus, infekce urogenitálního traktu, hepatitidu, vředy, záškrt, zápal plic, lepru, tetanus, tuberkulózu, žlutou zimnici, a další. ( Bakterie, viry, houby, atd.) I na povrchu těla.

Patogeny jsou obsaženy především v truse rusů a zůstávají i v těle uhynulých jedinců. Kontaminace předmětů vzniká už pouhým přelezem rusa.

Dále stále častější alergické reakce na alergeny v ovzduší při přítomnosti rusů.

Některé druhy švábů

Šváb obecný - šváb obrovský - šváb sičivý - šváb mravenčí - šváb argentinský - rus domácí

Ve světě asi 4tis. druhů švábů

Druhy švábů se liší jak svou velikostí tak i způsobem života. Některé druhy mají rádi teplo a vlhko. Zatímco třeba Šváb obecný vyhledává chladnější a vlhká prostředí ( sklepy, koupelny, suterény )

Pouze některé druhy švábů se zdržují v lidských obydlích. Většina obývá tropické deštné lesy.

V ČR se vyskytuje hlavně Rus domácí a Šváb obecný.