Rus domácí

 

 

Obecný popis:   Žlutohnědý hmyz velikosti až do 2,5cm. Samička nosí 2 až 4 týdny ootéku, v které je do 35 vajíček. Ootéku samička rusa odkládá po  líhnutí. Vývoj rusa trvá mezi 30 až 90 dny, v závislosti na podmínkách ve kterých žije. Množství potravy, optimální teploty. Doba života okolo 6ti měsíců. Oproti švábu se dokáže pohybovat po kolmých hladkých površích.

Obrázky zde..

 

Kde ho hledat:

 Rusa většinou zaregistrujeme až poté co běhá v nočních hodinách po kuchyňské lince. Přes den se schovává v různých úkrytech jako jsou škvíry, mezery, rozbité dlaždičky, panty u skříněk, atd. Ve skříňkách je často viditelný rusí trus v podobě mleté kávy. U většího zamoření jsou hnízda rusů běžně viditelná přes den. V rozích místností, poličkami na zdech. Některé restaurační zařízení jsou přímo zamořeny přítomností rusů.

        

Jak se hubí rus domácí:

Při ojedinělém výskytu zpočátku postačují různé běžně dostupné prostředky na hmyz: reid, biotoll, atd. Ale pokud vidíme rusa pravidelně, nemá cenu stále kupovat běžné prostředky a vyplatí se kontaktovat deratizační firmu. V současné době nejčastější metoda hubení rusů je použití speciálních gelů, který má mnohem delší účinnost než postřik. V některých případech totiž není  možné aplikovat postřik v takové míře, aby byl výsledek dezinsekce na rusa úspěšný. Např. domácí zvířata, malé děti, nemocní lidé, potraviny, el. rozvody. Požerový gel na rusa domácího a švába je bez zápachu. Aplikuje se speciálním pistolovým aplikátorem. Gel je určen pouze na švábovitý hmyz, na jiné druhy hmyzu neučinkuje.  Ošetření proti rusu domácímu se většinou provádí v celém objektu ( celá stupačka, domy s více bytovými jednotkami ) Některé ddd firmy odrazují nájemníky od pokládky gelu ( když se ošetřuje celý dům ) Z důvodu, že jim gel přiláká rusy z jiných bytových jednotek. Jedná se o nesmysl. Je to pouze o lenosti a nekvalitního provedení služeb, z důvodu častějšího provádění ošetření a většího zisku. Rovněž aplikace maximálně 5ti kapek gelu na celý byt je nedostatečná.

Aplikují se dva druhy gelu: S pomalým a rychlým účinkem. V obytných domech se většinou používají gely s účinkem pomalým. K úhynu rusa dochází do 24 hodin po pozření.

 

Vhodná je kombinace gelu a speciálního postřiku, který obsahuje potravní atraktant.

 

Velké rozdíly v aplikaci jsou pokud se jedná o ošetření více jednotek nebo individuální zásahy. U individuálních zásahů se zpravidla používá kombinace postřiku s gelem. Používají se dezinsekční postřiky s repelentním účinkem nebo s potravním atraktantem, který rusy naopak přitahuje. Při aplikaci postřikem se musí dávat pozor na kontaminaci ploch a potravin použitým insekticidem. Postřik se opakuje. Ošetřené plochy je poté nutné dobře očistit a omýt.

Různé lepové lapače jsou pouze jako doplněk pro zjištění přítomnosti rusa, nebo trvalý monitoring výskytu hmyzu.

 

Objednání likvidace rusů, švábů, můžete na tel: 731 118 508

 

Čím se rus živí:

,, Máme uklizeno, žádné potraviny a přitom tu rusové stále jsou, čím se živí?

Rus nepotřebuje abyste nechávali na kuchyňské lince jakékoliv potraviny. Stačí jim drobky spadlé za linku, mastnota na digestoři, atd. Vždy si něco najdou. Konzumují skoro všechny druhy potravin, ale i papír a kůži. Postačuje jim i jejich vlastní trus. V některých případech lezou v nočních hodinách po spících lidech a živý se výměšky z nosu, očí, uší.

 

Čím rus škodí:

Především jsou šiřiteli patogenů různých infekčních onemocnění: salmonela,a tyfus, paratyfus,  infekce urogenitálního traktu, hepatitidu, vředy, záškrt, zápaplic, lepru, tetanus, tuberkulózu, žlutou zimnici, a další. ( Bakterie, viry, houby, atd.) I na povrchu těla.

Patogeny jsou obsaženy především v truse rusů a zůstávají i v těle uhynulých jedinců. Kontaminace předmětů vzniká už pouhým přelezem rusa.

Dále stále častější alergické reakce na alergeny v ovzduší při přítomnosti rusů.