Deratizace

 

Deratizace

Provádíme deratizaci proti veškerým druhům hlodavců. Používají se především potravní nástrahy, dále pasti a nášlapné jedy – popraše (spíše jako doplněk k potravinové nástraze).

Každá akce se liší jak podle druhu hlodavce, tak místě provedení. V suchém prostředí se zpravidla jako potravinová nástraha užívají jedové granuláty v jedových staničkách, ve vlhkém prostředí (sklepy, vodní kanálky v domech) se musí použít voskové bloky, které nepodléhají plísním jako granulát. Do některých míst se kladou speciální boxy na uložení nástrahy, které důkladně zamezují průniku nebo poničení jinými zvířaty. Důležité je správné položení jedových stanic a pastí. Neodborné položení snižuje úspěšnost deratizace. Pozor – jed se musí pravidelně měnit. V některých sklepech je možno vidět jedové staničky s granulátem i několik let staré.

Před započetím samotné deratizace je v napadeném prostoru (budově, okolí objektu) potřeba určit, o jaký druh hlodavce se jedná. Nejčastější metodou zjišťování je určení podle trusu. Následujícím znakem přítomnosti mohou být stopy v prachu nebo v rozsypané mouce, ohlodání potravin.

Hubení potkanů, krys, myší a dalších hlodavců.

Nepodceňujte možné zdravotní riziko z přítomnosti hlodavců ve Vašem okolí!

Nejčastější škody hlodavců jsou ekonomického rázu. Jsou případy, kdy hlodavci poničí zařízení objektů za stovky tisíc korun. Rozkousané kabely na nepřístupných místech, požáry, kontaminované potraviny ve velkoskladech.

Potkan

            Dorůstá délky až 46 cm. Má kratší ocas než tělo. Špatně vidí, ale má dobrý čich. Žije zpravidla jeden rok.                     Vrhá 4 - 7x do roka, 8 až 12 mláďat. Všežravec, který zpravidla obávý kanalizace, nižší partie budov,
            okolí popelnice, u sídlištních domů. Potkani se dostanou do bytových jednotek např. WC většinou do
            výšky maximálně jednoho patra. Ale pozor jsou i případy, kdy se potkan objevil i na wc v 8 patře
            panelového domu. Potkan uplave až 800 metrů.

Krysa obecná

Ocas delší než tělo (asi 20 až 25cm). Celková délka až 45cm.V ČR pouze ojedinělý výskyt. Nejčastější výskyt na půdách většinou starších zemědělských usedlostí. Výborné šplhavé schopnosti, dokáží se do budovy dostat po telefonních či jiných kabelech.

Myš domácí

Nejčastější hlodavec v obytných prostorech. Délka až 19 cm, někdy zaměňován za malého potkana a naopak. Mladé vrhá až 10 x do roka po 5 – 6ti.