Stránky se upravují

Hubení štěnic teplem

Likvidace štěnic teplem

Provádí se zahřátím ošetřovaného prostoru teplotou max 70°C

Teplo zahubí všechny vývojová stádia štěnice.

Ideální pro ubytovací zařízení. V místě kde potřebují vyhubení štěnic během jedinného dne.

Ve většině panelákových bytů toto ošetření nedoporučujeme.

Ošetření je finančně náročnější

Jaké jsou výhody chemické likvidace štěnic?

1. Příznivá cena

2. Poměrně rychlá aplikace. Celé ošetření trvá do 30ti. minut s následným uzavřením prostoru na cca 2 hodiny. ( při použití aerosolu, u teplého aerosolu nebo dýmovnice 6 - 24 hod.)

3. Minimální přípravy před aplikací.


Jaké jsou výhody tepelné likvidace štěnic?

1. Možné ošetření zcela bez použití chemických látek.

2. Postačuje pouze jedna aplikace, což je zejména pro ubytovací služby rozhodující.


Jaké jsou nevýhody insekticidní aplikace proti štěnici postelní?

1. Použití chemických prostředků v obytném prostoru.

2. Po první aplikaci je znovu-poštípání štěnicemi zcela běžné. Ikdyž jsou štěnice už otrávené, mohou vás ještě poštípat.

3. Při opuštění obytného prostoru s potvrzeným výskytem štěnice postelní, takřka jistě se štěnice za několik dnů, rozšíří do dalších bytových jednotek.

4. Jsou nutné 2 aplikace, ale to nemusí postačovat.


Jaké jsou nevýhody tepelného ošetření?

1. Vyšší cena, která nakonec může být stejná jako u chemické likvidace při více aplikacích.

2. Nutné větší přípravy před ošetřením viz: přípravy před ošetřením

3. Méně diskrétní služba, ventilátory jsou slyšitelné.

4. Některé prostory nejdou tímto způsoby ošetřit.

5. Nutná prohlídka prostoru předem.


Více zde: https://hygienicke-sluzby.webnode.cz/dezinsekce/stenice/tepelne-osetreni/

info - teplo

Hubení štěnic teplem

TEPLO je 100%

Teplo hubí všechny fáze vývoje štěnic. Od vajíčka po dospělce. Smrtelná teplota pro štěnici začíná na 46°C

Naším postupem dosáhneme v ošetřovaném prostoru teploty od 50 do max. 60°C. Tuto teplotu používáte běžně např. fén na vlasy, nebo v uzavřeném autě v létě.

Větší teplotu není možné použít kvůli poškození různých druhů materiálu, které se vyskytují v obytných místnostech

Potřebná teplota se musí dostat do všech prostorů ošetřované místnosti. Kontrolu teploty provádíme teplotními čidly s dezdrátovým přenosem do pc. V příslušném grafickém znázornění se kontroluje potřebná teplota a doba k vyhubení hmyzu.

Teplý vzduch je v místnosti rozháněn ventilátorem.

Doba ošetření záleží na velikosti prostoru. Většina pokojů v rozmezí 3 až 5 hodin. Někdy i déle. Délka doby ošetření je závislá na více faktorech.

Tuto metodu je možné použít i v bytových jednotkách. Ale musí se odstranit některé předměty z ošetřovaných prostorů.

Čím více věcí v bytě, tím je ošetření složitější. Někde ani není možné.

Proč se štěnice rozlézají i do jiných prostorů:

Rozlézání štěnic má dva hlavní důvody:

1. Bytovou jednotku necháte několik dnů prázdnou. Stačí když odjedete na dovolenou a štěnice postelní má tendenci hledat nový zdroj potravy. Urazí i 30 metrů za noc, pokud je v dosahu zdroj krve. Nově vylíhnutá štěnice potřebuje krev k dokončení svého vývoje. Takže pokud je byt prázdný delší dobu tak se z něho štěnice 100% rozlezou.

2. Pokud je v bytové jednotce veliké množství štěnic. Je malé množství úkrytů. Z bytu do bytu přelézají už oplozené samičky štěnice.

Toto jsou hlavní důvody rozlézání štěnice, ne ale přenosu.

Cena ošetření teplem: Hotelový pokoj - cca 5000,-Kč

Ošetření chemie - teplo - pára :       celý den 10.tis Kč

Garance jedné aplikace

Upozornění pro zákazníky: neprovádíme všechny zakázky. Tedy pokud nás zákazník osloví, realizaci nemusíme z nějakého důvodu přijmout.

Přípravy před ošetřením teplem

Z místností je potřeba odstranit předměty citlivé na teplo

Květiny, cukrovinky, konzervy, zapalovače, alkohol, videokazety, cenné umělecké předměty, kosmetiku, léky, svíčky, atd.

Odpojit spotřebiče od el. sítě.

- Předměty uložené v igelitových pytlích je potřeba rozbalit

- Špinavé prádlo v koších vyprat a vyžehlit, uložit do pytlů.

- Volně ložené papíry, noviny, uzpůsobit proti rozletu.

- Vyluxovat, kvůli výření prachu.

- Budou otevřeny všechny skříně a prostory s úložným prostorem. Velké vrstvy oblečení je nutné rozložit nebo vyprat a dát do igelitových pytlů.

- Čím méně věcí - tím lépe

přípravy před ošetřením

Potvrzení výskytu štěnic

Před jakoukoliv aplikací ( tepelnou ) je nutné potvrdit, že se jedná skutečně o štěnice. Nejlépe se pokusit chytit jedince hmyzu a porovnat s obrázky na internetu.

- Zjistit kde všude se štěnice vyskytují: sousední místnosti, atd.

- Zavolat, nebo nás pomocí e-meilu kontaktovat ohledně osobní konzultace.

- Konzultace na místě je v Praze zdarma. V jiných oblastech účtujeme za dopravu.

- Konzultace na místě je nutná, neboť né všechny prostory se dají tímto způsobem ošetřit. V případě, že tato metoda není možná navrhneme jiný způsob likvidace štěnic.

- Na místě se provádí měření velikosti prostoru a provede kalkulace ceny ošetření. Cena je závislá na velikosti prostoru, počtu místností, množství nábytku a jiného materiálu.

- Tepelné ošetření je celodení záležitost, záleží především na velikosti prostoru

- Na místě musí být možnost parkování

Které přeměty nemohou zůstav v ošetřovaném prostoru:

voskové svíčky a předměty z vosku

lahve vína, alkohol

zvířata

rostliny

čokoláda a jiné cukrovinky

některé druhy potravin, ovoce

spreje

léky

make-up

hořlaviny - zapalovače

Dřevěné cenné předměty - hudební nástroje

CD, videokazety

- Předměty uložené v igelitových pytlích je potřeba rozbalit

- Špinavé prádlo v koších vyprat a vyžehlit

- Volně ložené papíry, noviny, uzpůsobit proti rozletu.

- Vyluxovat

- Budou otevřeny všechny skříně a prostory s úložným prostorem. Velké vrstvy oblečení je nutné rozložit nebo vyprat a dát do igelitových pytlů.

- Čím méně věcí - tím lépe


Více zde: https://hygienicke-sluzby.webnode.cz/dezinsekce/stenice/tepelne-osetreni/pripravy-pred-osetrenim/