tepelné ošetření

Jaké jsou výhody chemické likvidace štěnic?

1. Příznivá cena

2. Poměrně rychlá aplikace. Celé ošetření trvá do 30ti. minut s následným uzavřením prostoru na cca 2 hodiny. ( při použití aerosolu, u teplého aerosolu nebo dýmovnice 6 - 24 hod.)

3. Minimální přípravy před aplikací.


Jaké jsou výhody tepelné likvidace štěnic?

 

1. Možné ošetření zcela bez použití chemických látek.

2. Postačuje pouze jedna aplikace, což je zejména pro ubytovací služby rozhodující.

 
 

Jaké jsou nevýhody insekticidní aplikace proti štěnici postelní?

 

1. Použití chemických prostředků v obytném prostoru.

2. Po první aplikaci je znovu-poštípání štěnicemi zcela běžné. Ikdyž jsou štěnice už otrávené, mohou vás ještě poštípat.

3. Při opuštění obytného prostoru s potvrzeným výskytem štěnice postelní, takřka jistě se štěnice za několik dnů, rozšíří do dalších bytových jednotek.

4. Jsou nutné 2 aplikace, ale to nemusí postačovat.


Jaké jsou nevýhody tepelného ošetření?

 

1. Vyšší cena, která nakonec může být stejná jako u chemické likvidace při více aplikacích.

2. Nutné větší přípravy před ošetřením viz: přípravy před ošetřením

3. Méně diskrétní služba, ventilátory jsou slyšitelné.

4. Některé prostory nejdou tímto způsoby ošetřit.

5. Nutná prohlídka prostoru předem.


Více zde: