Provádíme profesionální dezinfekci ozónem

Cena 3-10,-Kč/m3. Rozhodující je velikost prostoru. Průměrná cena 5,-Kč

Ozón

 

Pochybné firmy, které provádějí dezinfekci ozónem.

 

V současné době výskytu koronaviru, se objevilo množství firem nabízejících tuto službu. Ale většina těchto společností může generátory vytvářející ozón pouze půjčovat nikoliv je u klienta přímo požívat.  Jelikož provedeni ohniskové dezinfekce na přítomnost Kovid-19, je odborná činnost s nutností příslušné koncese. 

Při půjčení zařízení, nenese firma žádnou odpovědnost za provedení a hlavně za zdravotní rizika.

 

Pro správné provedeni dezinfekce tímto způsobem,  je nutné dosáhnout správné koncentrace O3/na dm3. Koncentraci je nutné měřit na místě při aplikaci a následně po odvětrání jestli je ošetřovaný prostor zdravotně nezávadný. 

 

Ozón je už při nízkých dávkách toxický, proto celá dezinfekce probíhá v  dýchacích přístrojích. Ozón trvale poškozuje plíce. Může způsobit úmrtí

 

U ošetření se hlídá i maximální koncentrace, aby nedošlo k nadměrné oxidaci. Týká se především vozidel, která jsou plněna vysokou koncetrací - použití silných generátorů.

 

Aplikaci provádíme vlastními sestrojenými přístroji o vysokém generování ozónu

Každá 3-4 aplikace ozónu není možná. Je nutné zvolit jinou formu ošetření

 

U ošetření jsme celou dobu přítomni a zákazníkovi předáváme až zdravotně nezávadný prostor.

 

Proto doporučujeme si vybranou společnost zkontrolovat v živnostenském rejstříku, jaká je jejich činnost. Zda vůbec smějí dezinfekci provádět a vystavit příslušné potvrzení. 

 

Provádíme informační měření ozónu při aplikaci i zbytkového po ukončení ošetření


Cena individuálního měření: od 3000,-Kč.

Měření se provádí v dýchacím přístroji