Dezinfekce

 

 Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů, pomocí různých postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.

 

Nejčastější způsoby dezinfekce:

 

 Postřikem: pomocí aplikační techniky

 Otřením: materiálem napuštěným dezinfekčním přípravkem

    Ponořováním: ponořením předmětu do dezinfekčního roztoku

   Aerosolem: dezinfekce celého prostoru, včetně spórů, mikroorganismů v ovzduší

         

Plynováním – fogováním: suchá aplikace bez vlhkosti  - není dostupná

Častá místa ošetření: bytové jednotky po úmrtí člověka, zvířete. Auta, zdravotní zařízení, sklepy, byty, dezinfekce ovzduší v uzavřených prostorech.Dezinfekce a odstranění holubího trusu z půdních prostorů a světlíků.

 

Odstraňujeme plísně z povrchů, zdí. Likvidace spórů v ovzduší, včetně virů chřipky, H1N1,  atd.

Po úmrtí člověka:

provádíme - dezinfekci, dezinsekci, čištění, vyklizení celého bytu