Deratizace

Provádíme kompletní ochranu před škůdci.

Sklady, restaurační, kuchyňské a další provozy, sklepy.

 

Provedeme: Prohlídku objektu a vyhodnocení rizikových míst s možným průnikem škůdců

                    Průzkum na přítomnost hmyzu

                    Průzkum na přítomnost hlodavců

                    Návrh nejlepšího řešení pro určitý druh provozu

                    Kompletní evidence dle platné legislativy

                    Pravidelné kontroly a vyhodnocení

 

Služby pro družstva a SVJ

 

Elektronické zabezpečení rizikových prostorů:

V potravinářských provozovnách se snažíme využívat elektornického zabezpečení přítomnosti škůdců - drobných hlodavců.

Živolovné  a sklopné pasti na hlodavce, jsou osazeny bezdrátovými čidly. Při odchycení hlodavce, jsme ihned pomocí sms zprávy informováni o odchytu a přesném určení místa. Odpadají Vaše každodenní  kontroly živolovných, sklopných pastí

Hlavní výhoda: žádný zápach od uhynulých hlodavců

 

Fotogalerie: DERATIZACE

Každá akce se liší jak podle druhu hlodavce, tak místě provedení. V suchém prostředí se zpravidla jako potravinová nástraha užívají jedové pasty v jedových staničkách, ve vlhkém prostředí (sklepy, vodní kanálky v domech) se musí použít voskové bloky, které nepodléhají plísním jako granulát. Do některých míst se kladou speciální boxy na uložení nástrahy, které důkladně zamezují průniku nebo poničení jinými zvířaty. Důležité je správné položení jedových stanic a pastí. Neodborné položení snižuje úspěšnost deratizace. Pozor – jed se musí pravidelně měnit. V některých sklepech je možno vidět jedové staničky s granulátem i několik let staré.

 

Před započetím samotné deratizace je v napadeném prostoru (budově, okolí objektu) potřeba určit, o jaký druh hlodavce se jedná.  Nejčastější metodou zjišťování je určení podle trusu. Následujícím znakem přítomnosti mohou být stopy v prachu nebo v rozsypané mouce, ohlodání potravin.

Důležitá je volba jedové nástrahy. I když je jedová nástraha podle výrobce určena na všechny druhy hlodavců, nemusí ho určitý druh hlodavce vůbec přijmout

Hubení potkanů, krys, myší a dalších hlodavců.

Nepodceňujte možné zdravotní riziko z přítomnosti hlodavců ve Vašem okolí!

Nejčastější škody hlodavců jsou ekonomického rázu. Jsou případy, kdy hlodavci poničí zařízení objektů za stovky tisíc korun. Rozkousané kabely na nepřístupných místech, požáry, kontaminované potraviny ve velkoskladech.

 

DERATIZACE - články z tisku

trvanlivost jedových nástrah

07.10.2010 21:43
Hubení hlodavců pomocí nástrah s antikoagulanty patří ke stěžejním způsobům deratizace. Díky návnadové složce je většina používaných nástrah vysoce atraktivní i pro necílové živočichy. Běžně se proto...